Har du full kontroll över den dagliga driften?

Vi erbjuder en lösning som kan spara både tid och pengar genom att gå ifrån övervakning av den dagliga driften till att hantera avvikelser som identifieras automatiskt i Vision.

 

Vision_Red_amaryllis

Vision | är vår plattform av sammankopplade moduler där du kan skifta fokus från övervakning av normal drift till att identifiera potentiellt tidskrävande och kostsamma avvikelser. Vision övervakar data från kommunikation, insamling, validering och estimeringsprocesser; och parar ihop dessa data med larm och händelser från AMS, AMI och IoT-utrustning. Genom att analysera dessa dataströmmar hittas avvikelser och uppdrag skapas. Vision presenterar en helhetsbild av din verksamhet genom att kombinera operativa uppgifter, geospatiala data och annan domänspecifik information.

NEW_SE_Our solutions_with_modules

Vision Moduler ansluter Avance Metering programvara och Vision. Modulerna analyserar data från flera verktyg och kommunikationer. Vision erbjuder dig ett användarvänligt gränssnitt för att visa analysresultatet och vidta nödvändiga åtgärder.

 

Electricity_module1Vision | Electricity analyserar, samlar och synliggör indikatorer från elmätarna som visar på nätets status och belyser de delar av leveransen som avviker från EN 50160-standarden. Ladda ner produktblad

 

District Heating Cooling_module1

Vision | District Heating är en samling analysverktyg för fjärrvärme som förenklar identifieringen av problemanläggningar. De anläggningar som indikerar en avvikelse visualiseras som ett uppdrag på en karta för vidare översyn och åtgärd. Ladda ner produktblad

 

Audit_module_notext

Vision | Audit samlar, organiserar och presenterar systemloggar på ett tydligt, överskådligt och användarvänligt sätt. Ladda ner produktblad

 

Extract_module_notext

Vision | Extract ger strukturerad tillgång till data från  Avance Metering's mjukvara för visualisering och analys. Ladda ner produktblad

 

Communication_module1_notext

Vision | Communication övervakar läget hos kommunikationsinfrastruktur för mätning och analyserar kommunikationsstatistik. Modulen påvisar avvikelser och låg prestanda som presenteras i en karta i Vision för vidare utredning och åtgärder.

 

Vision_front1

Ladda ner Vision produktblad

Vision | placing the opportunities of smart metering at the fingertips of your organisation!

 

Contact Us_webb1