Vi tar ansvar - för människor och miljö

Vi vill vara ett värdeskapande företag som tar ansvar för miljö och människor. Vi vill använda våra kunskaper och lösningar för att omsorgsfullt hjälpa våra kunder i deras dagliga arbete. Vi arbetar aktivt med miljön i verksamheten vilket innebär att vi ständigt utvecklar våra mål och rutiner för att minska vår påverkan på miljön och klimatet. Vi respekterar och värdesätter våra kunder och oss själva!

Avance Metering är certifierade enligt Svensk Miljöbas där vi genomgår årlig revision för att säkerställa att vi uppfyller kraven. Vår miljöpolicy ligger som grund för vårt arbete med miljön i verksamheten. Avance Metering ska ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan och gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt arbete.

I vår miljöpolicy har vi listat våra hållbarhetsmål; vi ska:illiya-vjestica-V1E-R1Z40lY-unsplash_hallbarhet_cykel

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer,
    myndigheter och organisationer
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget
  • vi tar hänsyn till hur vi tar miljöansvar vid bokning av möten, konferenser och mässor

 

Mer information:

MILJÖDIPLOM 2023
Läs mer om Svensk Miljöbas

dekal-svensk-miljobas-2022-06-01

 

Vi är stolta över att ha ett partnerskap med Sinfra.
I upphandlingarna ställer Sinfra höga krav på både kvalitet och hållbarhet,
vilket de också följer upp kontinuerligt under hela ramavtalsperioden.

Sinfra stämpel färg