Avance Metering utvecklar mätdatalösningar och programvaror för en hållbar energibransch!

Våra lösningar samlar in och lagrar förbruknings- och produktionsdata från mätare för el, fjärrvärme/kyla, gas och vatten. Vi erbjuder ett väl utvecklat ekosystem för flertalet nyttigheter, fabrikat och kommunikationsteknologier med funktioner fördelade i våra kärnlösningar och moduler för att förenkla processerna inom energidistribution. Vi utformar vår programvara för att erbjuda den flexibilitet som krävs när ny lagstiftning och strategiska initiativ introduceras på marknaden; vi ger er kontroll över ert mätar- och händelsedrivna data.

Vi fullföljer våra långsiktiga affärssamarbeten genom att kontinuerligt utveckla och underhålla vår mjukvara i nära samarbete med våra kunder. 
Vårt fokus ligger alltid hos våra slutanvändare för att erbjuda dem de mest effektiva och användarvänliga programvarorna i branschen!

Vi har över 25 års erfarenhet av att utveckla mjukvara för energibranschen och erbjuder våra tjänster till fler än 80 kunder, huvudsakligen i Norden.
Avance Metering har verksamhet i Sverige med huvudkontor i Östersund.

Våra ägare är Volaris Group som är en operativ del i det Toronto-baserade Constellation Software Inc. Publikt noterat på Torontobörsen, med över 16 000 anställda i fler än 100 länder.