Software for Life

 

Avance Metering utvecklar mätdatalösningar och programvaror specifikt utformade för systemoperatörer inom energibranschen.

Vi erbjuder ett väl utvecklat ekosystem för flertalet nyttigheter, fabrikat och kommunikationsteknologier med funktioner fördelade i våra kärnlösningar och moduler för att förenkla processerna inom energidistribution.

Våra lösningar:

Triangles_greenSamlar in och lagrar förbruknings- och produktionsdata från mätare för el, fjärrvärme/kyla, gas och vatten
Triangles_greenAutomatiserar hantering av energidata
Triangles_greenGer dig full kontroll över processer och avvikelser genom att spåra, analysera och korrigera underliggande avvikelser

 

Solutions_development_design
Vi utformar vår programvara med den strategiska flexibilitet som krävs för att möta ny lagstiftning och strategiska initiativ

Med över 25 års erfarenhet inom energibranschen i Norden hjälper vi er att få kontroll över mätar- och händelsedrivna data 

Triangles_greenVi erbjuder anpassningsbara lösningar för att ha den flexibilitet som krävs när ny lagstiftning och strategiska initiativ introduceras på marknaden
Triangles_greenVi har domänexpertis inom Metering

 

Vårt löfte är att fullfölja våra långsiktiga affärssamarbeten 

Vi utvecklar och underhåller kontinuerligt vår programvara i nära samarbete med våra kunder

Triangles_greenUnderhåll – vi håller vår programvara uppdaterad
Triangles_greenAcceleration – vi tar initiativ till nya moduler och add-ons i samarbete med våra kunder
Triangles_greenVi erbjuder möjligheten att direkt påverka funktionalitet och prioritering genom bidrag via Change Request

Solutions_handshake
 

Meter data software enabling sustainable utilities

CM logo

Collection Manager | är ett multi-headend
system för insamling och kvalitetssäkring av mätdata som samlar in förbruknings- och produktionsdata snabbt, enkelt och effektivt med stöd för flertalet nyttigheter, fabrikat och kommunikationsteknologier.

Läs mer här
Ladda ner produktblad

MDM logo

Meter Data Management | är ett system optimerat för import, kvalitetssäkring, beräkning, avräkning och export av högupplösta tidseriedata för flertalet nyttigheter samt lagring av händelser.

Läs mer här
Ladda ner produktblad

Vision logo

Vision | är vår plattform av sammankopplade moduler. Med Vision kan du skifta fokus från övervakning av normal drift till att identifiera potentiellt tidskrävande och kostsamma avvikelser.

Läs mer här
Ladda ner produktblad