CM logo


Våren 2023 träder införandet av 15 minuters tidsupplösning i den nordiska balansavräkningen i kraft. Alla Nordiska energibolag behöver säkerställa att deras elmätare som omfattas av de nya kraven, samt tillhörande adaptrar för dessa mätare,  klarar av att hantera 15-minutersvärden. Även exporter kan behöva ses över, anpassas eller bytas ut mot en ny modernare export.

 

Experts

Vi finns här för att hjälpa dig

Avance Metering erbjuder stöd för att övergången till 15-minutersvärden ska bli så smidig som möjligt. För att stå redo när övergången träder i kraft är det viktigt att ni som kund prioritera och planerar inventeringsarbetet av elmätare så snart som möjligt. 

Erbjuder hjälp med inventering av mätarbeståndet
Ni behöver inventera vilka mätare som berörs av 15-minuters tidsupplösning samt vilka exporter som förväntas. Detta för att identifiera vilken adapter och exportmodul som dessa mätare använder då båda måste säkerställas för att klara kommande krav. Den här informationen måste meddelas oss. Om det finns någon osäkerhet så kan vi vara behjälpliga i detta inventeringsarbete.

Rekommendation att använda profiler
Det är en stor fördel om man använder profiler då mätarna ska ställas om för en enhetlig hantering. Vi kan hjälpa till med denna migrering.

Export
Avance Meterings rekommendation är att gå över till Export WF som hanterar 15-minutersvärden. Export WF är ingen filexport utan ett webservicegränssnitt.
ExportWF erbjuder följande fördelar:

  • Bra prestanda som kan hantera stora mängder volym
  • Robust export
  • Klarar att exportera enligt mätarens konfiguration
  • Filtrering av statusvärden
  • Filtrering enligt egna önskemål
  • Möjlighet till konfiguration

 

Kontakta oss för hjälp
Beställning av uppdrag inför 15 minuters tidsupplösning sker via vår hemsida under kundportalen med hjälp av Beställning.

CM 15 min PS

 

 

Uppgradering ger bättre förutsättningar

Under Collection Managers produktlivscykel  (inloggningsuppgifter till kundportalen krävs för att kunna öppna länken) kommer det kontinuerligt nya releaser och gamla releaser utgår ur support och underhåll, vilket görs för att säkerställa att alla installationer tar del av förbättringar av säkerhet, funktionalitet och kompabilitet.

Att kontinuerligt hålla er installation uppdaterad med den senaste huvudreleasen kommer dessutom med flera fördelar, som till exempel vid beställning av ny eller utökad funktionalitet. Detta eftersom en modifiering eller utökning av kodbasen blir mer tidskrävande i takt med att kodbasen förändras över tid, och när skillnaden blir tillräckligt stor tar utveckling och test för en äldre version avsevärt mycket mer tid i anspråk. Ett uppdaterat system sparar alltså pengar och kortar ner tiden för leverans när behov av ny eller uppdaterad funktionalitet uppstår.

Förändringar i produktens livscykel presenteras i regel i samband med en release eller när vi samlar våra kunder i något av våra forum. Dessa besked uppdateras löpande och finns alltid tillgängliga på kundportalen genom en sökning på frasen ”Lifecycle annoncement”.

 

Glöm inte plattformen

Under Collection Managers produktlivscykel uppdateras också kraven på den underliggande plattformen som krävs för att kunna installera och använda produkten. Detta sker för att säkerställa att de versioner vi kräver eller rekommenderar fortfarande underhålls och rättas av den för produkten ansvariga utvecklaren och leverantören. Till exempel Microsoft och Oracle för operativsystem och databas.

I samband med uppgraderingar till version 21 rekommenderar vi nu att ni uppgraderar den grundläggande plattformen till:

  • Windows Server 2019
  • Oracle Databas 19c

Vi arbetar varje dag för att leverera mer funktionalitet och en förbättrad upplevelse, en uppdaterad installation garanterar att ni löpande kan ta del av utvecklingen och får bästa möjliga upplevelse.

 

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor eller önska att komma i kontakt för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa er inför 15 minuters tidsupplösning kontakta,
Max Stålarm, Sales Manager
E-post: max.stalarm@avancemetering.com 

 

Meter data software enabling sustainable utilities

AvanceMetering_anniversary25years