maj 2022

Återblick från Kundträffen 18-19 maj 2022

Nätverkande stod i centrum när vi på Avance Metering samlade våra kunder under två inspirerande och lärorika dagar på 7A Posthuset i Stockholm.  Nya insikter,  idéer och intressanta frågeställningar cirkulerade under kundträffen genom de samtal och diskussioner som pågick mellan branschkollegor och Avance Metering.

Avance Metering presenterade bland annat de senaste tillskotten i Vision plattformen,  modulerna Vision Extract och Vision Electricity.
En genomgång och demo av funktioner och möjligheter i Vision Electricity gav kunderna en djupare inblick.

Information kring NBS 15 minuters omställningen, som berör både Meter Data Management och Collection Manager, var en annan punkt på agendan. Här berättade vi på Avance Metering om hur vi kan stötta, underlätta och hjälpa våra kunder i det omställningsarbete som krävs.

Support och kommunikation var en annan fokuspunkt under kunddagarna och där kunderna fick möjlighet att ge uttrycka sina önskemål kring förbättringar.

Utöver presentationer och gemensamma diskussioner passade vi också på att tillsammans fira Avance Meterings 25 år som oberoende mätleverantör i Norden.
Stort tack till alla er kunder som hade möjligheten att vara med oss under dessa intressanta och givande kunddagar.

Vi på Avance Metering ser redan fram emot att få hälsa våra kunder varmt välkomna till Kundträff 2023!

 

Kundträff_webben_återblick1200x630


Meter data software enabling sustainable utilities

AvanceMetering_anniversary25years