04 maj 2021

Adapter Kamstrup Omnia Flex

Kamstrup Omnia Flex tillhör den nya generationens adapter där det är mätarna som initierar kommunikationen och leveransen av mätdata, larm och händelser till insamlingssystemet. Den här nya tekniken kallar vi för strömmande insamling (push) och möjliggör kontinuerlig leverans av data.

Adaptern stödjer OMNIA e-meter i dess olika utföranden och tillsammans med Collection Manager uppfyller den alla de svenska energimarknadskraven.
Kamstrups starka fokus på ny teknik och säkerhet bidrar till att vi utökar vårt utbud av nya generationens adaptrar där mätaren blir en integrerad och säker del i energileveransen.

Bland de senaste tillskotten är Kamstrup Omnia Flex, Sanxing och Star alla exempel på adaptrar som driver vår produktutveckling framåt med smartare mätning och säkrare hantering av känslig information. Där exempel på denna evolution är Collection Managers nya ramverk för effektiv hantering av strömmande mätdata, larm och händelser som sparas ner och presenteras i nära realtid.

 

Adapter KamstrupOmniaFlex_webb845x570


Ladda ner produktblad Kamstrup Omnia Flex

Läs mer om våra adaptrar

 

 


Meter data software enabling sustainable utilities