2020 June 25

Kamstrup och Avance Metering inleder strategiskt samarbete för att skapa mer robusta tekniklösningar

Kamstrup och Avance Metering ingår ett strategiskt partnerskap för att skapa mer hållbara och flexibla lösningar för elnät, fjärrvärme och vatten. Partnerskapet kommer att hjälpa gemensamma kunder att få ut mer nytta i verksamheten från de stora mängder data som Kamstrups mätarlösningar genererar. Genom de två företagens strategiska produktsynergier kan kunderna nu utvinna mer värde från sin mätdata, till exempel genom att underlätta övergången från gamla till nya intelligenta mätsystem.

Långsiktig hållbarhet har alltid varit viktigt för elnätsföretag, fjärrvärme- och vattenbolag. Det strategiska samarbetet mellan Kamstrup och Avance Metering som nu har inletts ger de båda leverantörerna möjlighet att garantera en flexibel och framtidssäker lösning, utan kompromisser. Den senaste generationens smarta elmätare från Kamstrup kommer att kunna utnyttjas fullt ut i Avance applikationer Collection Manager och Vision, samtidigt som gamla mätare kan fortsätta fungera som vanligt tills det är dags att byta ut dem. På så sätt kommer bolagens kunder få en mer kostnadseffektiv övergång till nästa generations mätsystem, utan negativ inverkan på kunderna.

Kamstrups långa erfarenhet av såväl högkvalitativa mätare som komplexa implementeringsprojekt och mätarutrullningar i kombination med Avance Meterings unika expertis inom kommunikationsprotokoll och användarvänlig programvara ger helt nya möjligheter för kunder i Sverige men också i andra europeiska länder.

”Våra kunder kommer att få ett mer robust leverantörssamarbete”, säger Henrik Mørck Mogensen, direktör för Kamstrups eldivision. ”Dagens komplexa lösningar måste kunna utvecklas över tid för att möta framtidens marknadsmässiga och reglermässiga krav, men också stödja våra kunders ökande behov av att utnyttja det fulla värdet i de ofantliga mängder mätvärden man nu har tillgängliga, i sin strävan att skapa nytta för sina kunder.”

”Avance Metering är ett renodlat mjukvaruföretag. Vårt långsiktiga löfte till våra kunder i Norden är att fortsätta fokusera på att leverera mjukvara till energibranschen.”, säger Mats Ekelund, VD för Avance Metering. ”Samarbetet med Kamstrup är ett svar på våra gemensamma kunders önskemål och krav på starkare och mer långsiktiga samarbeten. Detta säkerställer att de kan fokusera på sin kärnverksamhet utan att oroa sig för att mätarlösningen inte fungerar när ändringar görs i enskilda delar.”

Kamstrup är en världsledande tillverkare av systemlösningar för smart energi- och vattenmätning. Genom vårt ledarskap, expertis och passion för partnerskap, tänker vi alltid framåt när det gäller att skapa en ljusare energiframtid; en som förbättrar resultatet för varje kund, samtidigt som man skapar ett beständigt värde för de samhällen som våra kunder betjänar.

Avance Metering utvecklar mjukvara för systemoperatörer inom energibranschen. Vi erbjuder användarvänliga lösningar för att samla in, analysera och integrera mätvärdesdata och händelser från el-, värme-, gas- och vattenmätare. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla mjukvara för energibranschen i Norden.

 

PartnershipAvanceKamstrup_640x640

För ytterligare information, kontakta:
Avance Metering
Mats Ekelund, VD Avance Metering 
+46 702 88 20 60
mats.ekelund@avancemetering.com

Kamstrup
Henrik Mørck Mogensen, SVP Electricity Division
+45 89 93 10 00
hmm@kamstrup.com