2021 May 24

Gotlands Elnät AB köper insamlingssystem som tjänst

Gotlands Elnät har valt Avance Metering som leverantör av mätinsamlingssystem för el. Lösningen omfattar Collection Manager, Vision och en adapter för integration med Sanxing elmätare kategori 1 och 2 (så kallade hushållsmätare).

”Det känns fantastiskt att få förnyat förtroende från Gotlands Elnät. Att få vidareutveckla och fördjupa samarbetet samt addera nästa generations mätare och kommunikationsteknik känns roligt och spännande”, säger Bruno Nilbert COO på Avance Metering.

Projektet innebär att Gotlands Elnät byter ut ca 45 000 gamla mätare mot den nya generationens smarta mätare som stödjer insamling av “15 minuters värden”. Kommunikationen mellan mätare och insamlingssystemet sker via strömmande mätvärdesinsamling, vilket innebär att mätaren initierar sändning av data till insamlingssystemet.

Gotlands Elnät kommer att använda Collection Manager för mätvärdesinsamling och Vision för att identifiera, analysera och visualisera avvikelser i mätvärdesinsamling och eldistribution.
Projektet förväntas pågå fram till 2025 och utrullning av de nya mätarna startar under hösten.


För mer information
Avance Metering
Bruno Nilbert, COO
Telefon: + 46 72 22 44 841
E-post: bruno.nilbert@avancemetering.com

Gotlands Elnät AB
Kalle Blomberg, VD
Telefon: + 46 498 28 51 16
E-post: kalle.blomberg@geab.vattenfall.se

Om Gotlands Elnät AB
Gotlands Elnät AB äger och underhåller elnätet på Gotland. Vårt elnät är över 7 000 km långt och vi distribuerar el till nästan 43 000 kunder- dygnet runt året om.
Eftersom elnätet är ryggraden i våra kunders elanvändning krävs det att elnätet fungerar på bästa sätt. Detta försöker vi åstadkomma genom fortlöpande underhåll och investeringar. Vi möjliggör energiomställningen genom ett effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet.
Gotlands Elnät består idag av cirka 85 medarbetare. En god arbetsmiljö är grundläggande i allt vi gör och säkerheten står alltid i centrum. Gotlands Elnät AB tillhör Gotlands Energi AB som består av tre juridiska bolag som tillsammans bildar GEAB.
Vi bygger framtidens elnät för ett fossilfritt liv inom en generation. Läs mer här: https://gotlandsenergi.se/elnat/ 


Om Avance Metering
Avance Metering utvecklar mjukvara för systemoperatörer inom energibranschen.
Vi erbjuder användarvänliga lösningar för att samla in, analysera och integrera mätvärdesdata och händelser från el-, värme-, gas- och vattenmätare. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla mjukvara för energibranschen i Norden.
Vi tar ansvar för människor och miljö. Avance Metering är certifierade enligt Svensk Miljöbas. Avance Metering har verksamhet i Sverige och Polen med huvudkontor i Östersund. Företaget ägs av Volaris Group, en operativ del det Toronto-baserade Constellation Software Inc.
Vill du veta mer om oss besök, www.avancemetering.com