Teknikutvecklingen har gjort det möjligt för elmätare att mäta och registrera långt mer än bara debiteringsdata. En modern mätare kan registrera mätserier och momentana värden för elkvalitet men också ett antal olika händelser som kan användas för att få mer information om mätaren och nätet.

Collection Manager har med sina adaptrar förmågan att samla in huvuddelen av denna information från mätarna, men med hänsyn till systemets prestanda och leveransförmåga av debiteringsdata har inte all data kunnat göras tillgängliga för bruk utanför Collection Manager.
Med Vision Extract förändras nu den situationen!

Vision Extract ger dig nya möjligheter
Avance Metering har under 2021 arbetat med att ta fram en ny modul - Vision Extract.
Med en datamodell skapad och dokumenterad för mänsklig interaktion är Vision Extract framtaget för att användas när man enkelt vill skapa analyser och rapporter med den egna verktygslådan.

Med denna modell öppnas tillgången upp för den stora mängd data som samlas in i Collection Manager där anläggningsinformation, mätarinformation, larm och händelser är några exempel på den data som görs tillgängliga. Utöver de data som samlas in, är det i Vision Extract också möjligt att se information som skapas i Collection Manager som till exempel andelen insamlade mätvärden och tider för exporter.

Modulen Vision Extract är helt skild från Collection Managers produktionsdatabas och löper därför ingen risk att påverka prestanda vid analyser eller skapandet av rapporter baserat på den insamlade datamängden. Med Vision Extract ges alla kunder stora möjligheter att skapa nytt värde från den data som dagens mätteknik gör tillgänglig.

 

Är du nyfiken på att veta mer om Vision Extract?
Ta kontakt med oss redan idag!

Max Stålarm, Sales Manager
max.stalarm@avancemetering.com 
+46 72 204 20 60


Unposed group of creative business people in an open concept office brainstorming their next project.-2