2020 December 14

Release Vision 20.1

Läs om höjdpunkterna i releasen

Vi är glada att kunna meddela att release 20.1 för Vision nu är färdig för leverans. Vi har valt ut att presentera några av dess höjdpunkter nedan. Fullständig release notes hämtar du som kund enklast genom att logga in i supportportalen.

Vision_icon_webb1

Kompabilitet med plattformar

Det är med glädje vi kan meddela att Vision nu är testad att fungera tillsammans med både Windows Server 2019 och Oracle 19c
Detta är en del av vårt åtagande att leverera Software for Life, det vill säga lösningar som underhålls och är kompatibla att köra på nuvarande generation av de plattformar de använder.

Korrelera uppdrag för enskilda platser

Med denna nya funktion hos regelmotorn kan Vision hitta korrelation och samband mellan uppdrag för enskilda platser. Det här gör det möjligt att upptäcka återkommande uppdrag som skapas ofta och kan indikera exempelvis trasiga mätare.

Eskalering av prioritet

Med denna funktion kan Vision konfigureras så att prioriteringen för ett uppdrag ökar baserat på antal inkommande händelser.

Nyheter i tabellen för uppdrag

Konfigurering av Inbox-tabellen för uppdrag

För större användarvänlighet och valfrihet har vi ökat möjligheterna till egen formatering av Inbox-sidans uppdragstabell genom att göra det möjligt att spara egna inställningar av vilka kolumner som ska visas, deras ordning och kolumnbredd.

Genvägar till externa åtgärder och kartvyn

Med den nya kolumnen Åtgärder kan man sätta upp genvägar för att öppna externa åtgärder för ett uppdrag eller att öppna ett uppdrag i kartvyn.

För frågor, kontakta Pär Östgren, Produktägare Vision.